Missie & strategie

Strategie herijkt

We willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen, markten en onze omgeving. Hier geven we invulling aan door:

  • hoogwaardige evenementen te organiseren en faciliteren, waarmee we mensen samenbrengen, verbinden en inspireren;
  • een ideale, aantrekkelijke ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen;
  • maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zowel economische als maatschappelijke waarde te creëren.

Onze strategische doelstellingen helpen deze missie van RAI Amsterdam te bereiken.

  • Het versterken van onze core-business, door groei te realiseren in evenementen en communities.
  • De optimale balans te creëren in maatschappelijke kosten & baten, waarmee we onze maatschappelijke waarde vergroten.

Ruimtelijke visie 2030

In het verlengde van deze strategie zijn we bezig de verbinding met de stad te verbeteren en gelijktijdig het logistieke proces ingrijpend te verduurzamen. Meer dan nu het geval is willen we ook voor Amsterdammers de leefbaarheid van ons gebied verbeteren. Hierover zijn we met de gemeente Amsterdam in gesprek. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een aanpassing van het logistieke proces, waarmee de directe (woon)omgeving wordt ontzien bij de bevoorrading ten behoeve van evenementen in de RAI. Hiermee spelen we in op de aanstaande milieuzone van de gemeente.

Ook willen we publieksfuncties toevoegen aan het gebied en op die manier ruimte beschikbaar stellen voor de stad. Gedacht wordt aan restaurants, sportcentra en plekken om cultuur te beleven. We willen de locatie worden waar Amsterdam de wereld ontmoet en de verbinding met de stad én met de omgeving verbeteren.